(0-272) 62-2-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

satul Parcani

r-nul Șoldănești

Scrieți-ne un mesaj

ro

Cum se cheltuie banii publici

Dezbateri publice la Șoldănești și Parcani

Dezbateri publice la Șoldănești și Parcani

02-10-2014, 23:36

În atenţia cetăţenilor din localităţile Şoldăneşti şi Parcani

 În contextul finalizării studiului privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător al proiectului prin care se propune crearea Centrului Intercomunitar de Management al Deșeurilor Solide (CIMDS), în data de  26 octombrie 2014  se vor desfășura dezbateri publice în or. Șoldănești și în s. Parcani. Astfel, discuțiile publice vor avea loc: în or. Șoldănești, în incinta Casei de cultură „G. Coşbuc” aflat pe str. Victoriei  la ora 11:00 și în s. Parcani, în incinta Casei de cultură  la ora 14:00.

 Scopul acestor discuții este de a puncta importanța evaluării impactului asupra mediului înconjurător a proiectului propus și implicarea publicului larg în dezbateri publice privind impacturile potențiale atît negative cît și cele pozitive. În această ordine de idei, reprezentanții Companiei  Eco-Expert vor face o prezentare cu privire la rezultatele studiului de evaluare de impact asupra mediului înconjurător și masurile de atenuare propuse.

 La discuții sunt invitați reprezentanți ai administrației publice locale, sectorului privat, societății obștești, fermieri precum și orice doritor. Discuțiile publice sunt organizate în corespundere cu normele internaționale și legislația națională în domeniul protecției mediului înconjurător și reprezintă una din principalele metode de comunicare și consultare cu cetățenii pe tot parcursul elaborării proiectului privind crearea Centrului Intercomunitar de Management al Deșeurilor Solide în regiune.

 

Studiu de fezabilitate privind crearea Centrului Intercomunitar de Management al Deşeurilor Solide  în r. Şoldăneşti  

 

DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR AL CENTRULUI INTERCOMUNITAR DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE

 

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR AL CENTRULUI INTERCOMUNITAR DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE